За по-добро изживяване, моля, променете браузъра си на CHROME, FIREFOX, OPERA или Internet Explorer.

Правила и условия

Условия за ползване споразумение

Добре дошли в Join4BizДа. Join4Biz предоставя услугите си на Вас при спазване на следните Условия за ползване, които от време на време може да бъдат актуализирани от нас без предизвестие. Чрез достъп или използване на Join4Biz платформа, включително Join4Biz мобилни приложения или друга информация, предоставена или притежавана и експлоатирана като част от Join4Biz, вие се съгласявате да сте обвързани с настоящите Условия за ползване, както и с други указания, правила за поверителност, правила и допълнителни Условия, упоменати в сайта.

Изменения на Споразумението за условията на ползване

Вие се съгласявате и разбирате, че тези Условия за ползване могат да бъдат променяни от нас по всяко време и на каквато и да е честота без предварително или конкретно уведомление за вас и такива промени ще бъдат ефективни след Join4Biz публикуването на новите условия и / или изпълнението на новите промени по Join4Biz уебсайт. Приемате да преглеждате периодично Условията за ползване, за да сте запознати с всякакви изменения. Вашата продължителна употреба Join4Biz Услугата, следваща промените в нашите Условия, показва Вашето приемане на променените Условия за ползване.

поверителност

At Join4Biz ние зачитаме поверителността на нашите потребители и значението на информацията, която ни възлагат. Трябва да прочетете и разберете пълната ни политика за поверителност, преди да вземете решение за достъп или използване на Join4Biz сайт или някоя от нашите Услуги. Декларацията за поверителност обяснява кога и как информацията и съдържанието ви се събират, използват, разкриват и как можете да ги използвате Join4Biz да споделяте информация с други хора. Като се използва Join4Biz, вие се съгласявате да събирате и използвате всяка от вашите данни, данни, изявления и съдържание, както е посочено в Декларацията за поверителност.

Вашето потребителско съдържание и споделяне

Разбирате и се съгласявате с това, като създавате и публикувате съдържание Join4Biz, вие гарантирате, че притежавате всички права върху съдържанието и информацията. По-конкретно, вие ще носите цялата отговорност за цялото съдържание, което публикувате, изпращате по имейл, публикувате или предоставяте Join4Biz, Вие носите цялата отговорност за всяко използване или дейности, Join4Biz от вас и от онези, които упълномощавате или разрешавате да използвате, или осигурете достъп до профила или профила си от всеки компютър, мобилно устройство или друго устройство. Разбираш това Join4Biz не контролира видимостта на вашето съдържание; имате правото и възможността да управлявате видимостта на всяко съдържание и начина му на споделяне. За по-голяма яснота, всяко съдържание, което споделяте с други хора Join4Biz могат да бъдат използвани от тях или от Join4Biz, Вие носите отговорност за спазването на всички закони, приложими към съдържанието, което изпращате или използвате Join4Biz, Вашият линк към или достъп до всеки друг сайт, приложение, местоназначение или услуга е на ваш личен риск. Разбираш това Join4Biz няма контрол върху начина, по който се използва всяка информация, която предоставяте на свързани с трети страни сайтове. Вие също така признавате това JOIN4BIZ НЕ ПОЗВОЛЯВА ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ДЕМО, СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, КОЙТО ПОЛУЧАВАТЕ ЧРЕЗ САЙТА ИЛИ ДРУГ САЙТ НА ТРЕТИ СТРАНИ, КОИТО МОЖЕТЕ ДА ПРЕДОСТАВИТЕ ИНФОРМАЦИЯ. Join4Biz не носи отговорност за публично показване или злоупотреба с Вашето потребителско съдържание. Разбирате и потвърждавате, че може да бъдете изложени на потребителско съдържание, което е неточно, обидно, непристойно или нежелателно, и приемате, че Join4Biz не носи отговорност за каквито и да било вреди, които твърдите, че сте направили в резултат на това Потребителско съдържание. Вие сте изцяло отговорни за взаимодействието си с други Join4Biz Потребители. Ние си запазваме правото, но нямаме задължение да наблюдаваме споровете между вас и други потребители. Вие потвърждавате и приемате това Join4Biz може да запази или съхрани вашето Съдържание и също може да разкрие Съдържание, ако това се изисква от закона или в добросъвестно убеждение, че такова съхранение, съхранение или разкриване е разумно необходимо. Когато ни предоставяте съдържание или информация или публикувате съдържание Join4Biz, Вие ни предоставяте неограничено, неограничено, неограничено, неограничено, безвъзмездно, присвояващо се, безвъзвратно, безвъзмездно право на авторско право, публикувате, подобрявате, разпространявате, запазвате, премахвате, анализирате, използвате и обработвате всички идеи, концепции, , публичност, всякаква информация или съдържание, което предоставяте Join4Biz, но не само, каквито и да е права върху базата данни, които имате в съдържанието, по който и да е начин, известен сега или в бъдеще, без допълнително съгласие, известие и / или обезщетение за вас или за трети страни. Нямате право на каквито и да е компенсации или възстановявания от какъвто и да е вид Join4Biz при никакви обстоятелства. Изпращайки ни съдържание, вие се съгласявате с събирането и използването на всякаква информация, данни, изявления и съдържание и го правите доброволно на свой собствен риск от загуба.

Използване и извършване на услугата

Вие се съгласявате, представите, гарантирате и гарантирате, че ще използвате Join4Biz за законни цели и вие ще спазвате всички приложими закони, правила и разпоредби за достъп и използване Join4Biz, Веднага ще ни уведомите, ако научите или подозирате, че има нарушение на сигурността или свързана с него незаконна дейност Join4Biz.

При използване Join4Biz, вие се съгласявате да:

 • Спазвайте и спазвайте всички приложими закони, които включват, но не се ограничават до законите за поверителност, местни, държавни, национални или международни или чуждестранни закони, правила и разпоредби;
 • Отнасяйте се един към друг с уважение. Зад всяко име има истински човек;
 • Не тормозвайте, обиждайте, смущавайте или злоупотребявайте с други членове;
 • Имате конкретни спорове относно информация, съдържание и / или обратна връзка, разглеждани по личен начин, като се потърсите помощ от Join4Biz, ако е необходимо;
 • Не публично публикуване на личната информация на друго лице без изричното им съгласие (например имейл, разговори, писма, телефонни номера, адреси или пълни имена);
 • Предоставяйте само отзиви и съдържание, за които смятате, че са верни, и не преднамерено да предоставите невярна или подвеждаща информация.

При използване Join4Biz, вие се съгласявате, че няма да публикувате, прехвърляте, качвате, изтегляте, изпращате по имейл, разпространявате или по друг начин предавате материал или друго съдържание или информация по начин, който:

 • Нарушава или нарушава по какъвто и да е начин правата на другите или което е: незаконно, заплашващо, преследващо, нарушаващо правото на личен живот или публичност, понижава, клеветрява, проклина, изнудва, вулгарно, нецензурно, жертва или уплаши лице или група по някаква причина;
 • Е незаконно, омразно или расово, етнически или по друг начин нежелателно или накърняващо правата на други, включително, но не само, права на знаменитост, личен живот и интелектуална собственост;
 • Нарушава или нарушава или създава опасност от вреди, емоционално бедствие, смърт, загуба, повреда, нараняване, опити да се представя или е омраза към лице или група или имущество по каквато и да е причина;
 • Има порнографски или явен характер;
 • Нарушава непълнолетни по какъвто и да е начин, включително, но не само, да качват съдържание, което нарушава законите за детска порнография, законите за сексуална експлоатация на деца и законите, забраняващи изобразяването на непълнолетни, участващи в сексуално поведение;
 • Споделя всяко съдържание или информация, които са незаконни и нямате право да предоставяте по силата на който и да е закон;
 • Е фалшив, измамен, заблуждаващ, измамен или представлява стръв и ключ;
 • Събира съдържание или информация или съхранява данни за потребители с каквато и да е цел;
 • Създава фалшиви потребителски акаунти или измамни предупреждения;
 • Да се ​​представяте, да имитирате или да се преструвате, че сте някое лице или юридическо лице, или неправилно, или по друг начин; неправилно представяйте принадлежността си към дадено лице или организация, когато използвате Join4Biz;
 • Упълномощава или разрешава на всеки друг да има достъп и / или да използва вашата регистрационна информация или да има достъп, посещение и / или ползване Join4Biz чрез използване на Вашия профил / профил и / или регистрационна информация;
 • Ангажира, създава или изпраща всичко, което представлява или съдържа верижни букви, пирамидални схеми или реклами, за които законът ви забранява да изпращат;
 • Качва вируси или други кодове, файлове или програми, предназначени за прекъсване, унищожаване или опит за получаване на неоторизиран достъп Join4Biz системи или да се ангажират с всякакви действия, които нарушават ефективността или нарушават функционалността на Join4Biz;
 • Опити за достъп, манипулиране или използване на непублични зони Join4Biz, Неоторизирани лица, които се опитват да осъществят достъп до тези райони на сайта, могат да бъдат обект на съдебно преследване;
 • Качва, изпраща имейли, публикации или споделя съдържание или информация или по друг начин предава съдържание, което би представлявало или насърчавало престъпление, незаконна дейност или нарушавало правата на която и да е страна;
 • използва от Join4Biz, умишлено или непреднамерено, да нарушаваме нашите правила или приложимо местно, държавно, национално или международно или чуждо право, правила и разпоредби.
1 2 3
Връх